Razlika između klasične i nasmijane depresije

Definicije i razlozi javljanja depresije Klasična klinička depresija podrazumeva sipmtome potištenosti, tuge, beznađa, nezaintresovanosti za svakodnevne aktivnosti, omalovažavanje svoje ličnosti,...

Zdravlje | 08.07.2021.