Da bismo nagradili vašu aktivnost odlučili smo da napravimo tridesetominutni trening za stomak! Trening se sastoji od devet vježbi koje se rade u tri serije.

I vježba za donji stomak
Raditi 3×30 ponavljanja sa pauzom od 10 sec između serija

II vježba za srednji stomak
Raditi 3x 15 ponavljanja sa pauzom od 15 sec između serija.

III vježba za bočni stomak
Raditi 3x 30 ponavljanja sa pauzom od 10sec između serija.

IV vježba za dubinske mišiće stomaka
Raditi 3x 30 ponavljanja sa pauzom od 10sec između serija.

V vježba za definiciju stomaka
Raditi 3×30 sekundi sa pauzom od 15sec između serija.

VI vježba za jačanje trbušnog zida
Raditi 3x do otkaza sa pauzom od 15sec između serija.

VII vježba za opušten stomak
Raditi 3x25sekundi sa pauzom od 15sec između serija.

VIII vježba za učvršćivanje stomaka
Raditi 3×30 sekundi sa pauzom od 15sec između serija.

IX vježba za cijeli stomak
Raditi 3×10 ponavljanja sa pauzom od 15sec između serija.

16963