Novija istraživanja sve više ističu nepotpunost klasičnih metoda i značaj multidisciplionarnog pristupa mentalnom zdravlju. Vodeći se saznanjem da na mentalno zdravlje utiču i drugi faktori poput fizičke aktivnosti, načina ishrane i svakodnevnih rituala, naučnici su došli do zaključka da promjena u više životnih oblasti može da ubrza proces oporavka i poveća našu sposobnost da se nosimo sa životnim problemima.

Želeći da idemo u korak sa najnovijim dostignućima ove oblasti, Atika je svojoj biznis porodici ovog mjeseca priključila i psihološki sektor, čiji je cilj unaprijeđivanje mentalnog zdravlja kroz zajedničke metode psihologa, doktora, farmaceuta i stručnjaka za zdrav život.

Tim povodom, razgovarali smo sa rukovodiocem sektora i masterom psihologije, Bojanom Topić.

Otvoren psihološki sektor Atike

Kako je nastala ideja o programima za transformacije psihe?

Ideja Atike jeste očuvanje mentalnog zdravlja i usvajanje navika kroz programe koji su dostupni svima. Tokom rada na u fitnes sektoru, koji je fokusiran na transformacije tijela, klijenti su nam često govorili da je šteta što nemamo i psihološke programe, pa da uz nas mogu riješiti i probleme koji nisu vezani za izgled. Naš tim se već tada sastojao od psihologa koji svoje znanje redovno dopunjavaju praćenjem svjetskih trendova, pa je svako od njih imao ideje kako da nadomjesti nedostatke klasične psihoterapije.

Tako je nastao program koji je nešto potpuno novo kod nas ali i u svijetu a koji se ne temelji samo na psihološkoj podršci, već i ostalim metodama koje pojačavaju njeno dejstvo. Cilj programa je da u sklopu mjesečne članarine, imate neograničen pristup psihologu, doktorima i ostalim stručnjacima i da uz njih posložite razne životne aspekte.

Otvoren psihološki sektor Atike

U čemu se Atika program razlikuje od psihoterapije?

Atika program nije zamišljen kao klasična metoda liječenja psihičkih problema kakva je psihoterapija. Atika tim čine master psihologije, mentor za meditacije i antistres treninge, nutricionista specijalizovan za uticaj hrane na mentalno zdravlje, farmaceut i doktor. Svako od njih djeluje u domenu svoje struke, a usluge se vrše online, pomoću posebno kreirane platforme.

Cilj ovog pristupa jeste sagledavanje svih nezdravih navika koje pojedinac donosi na program i njihova postepena promjena, ali u svim aspektima koje struka članova tima pokriva. To znači da, na primjer, istovremeno dok psiholog tumači loše navike i nefunkcionalne obrasce ponašanja, komunikacije ili organizacije, nutricionista procjenjuje loše navike u ishrani a trener za klijenta bira treninge bazirane na tehnikama disanja, opuštanja mišića i samospoznaji. Nemoguće je očekivati promjenu u pogledu naših misli i emocija, ako zanemarimo svoje tijelo i ono što mu svaki dan dajemo kao gorivo za fiziološke sisteme i energiju koja hrani naš mozak.

Psihoterapeut u svom radu koristi tehnike i metode koje odgovaraju modulu psihoterapije za koji je edukovan, dok Wellness tim želi edukovati klijente o njihovim lošim navikama i obrascima ponašanja koji, očigledno, ne donose rezultate kakve klijenti žele.

Otvoren psihološki sektor Atike

Da li su Atika programi zamjena ili dopuna klasičnim metodama liječenja?

Atika programi nisu zamjena, već dopuna klasičnim metodama liječenja kakvi su psihoterapija ili liječenje medikamentima. Na primjer, ako neko već koristi određenu terapiju ljekovima, a želi dodatno raditi na promjeni svojih navika ili na smanjenju stresa tako što će ga u tim promjenama pratiti i podržavati naš tim, naravno da takva osoba ima pravo da koristi naš program. Klijent ne može očekivati da mi mijenjamo određenu terapiju ili da postavljamo dijagnozu, jer to rade psihijatri, niti da radimo klasičnu psihoterapiju koja je u domenu psihoterapeuta.

Otvoren psihološki sektor Atike

Da li su Atika programi zamjena ili dopuna klasičnim metodama liječenja?

Atika programi nisu zamjena, već dopuna klasičnim metodama liječenja kakvi su psihoterapija ili liječenje medikamentima. Na primjer, ako neko već koristi određenu terapiju ljekovima, a želi dodatno raditi na promjeni svojih navika, ili na smanjenju stresa tako što će ga u tim promjenama pratiti i podržavati naš tim, on ima pravo da koristi naš program. Klijent ne može očekivati da mi mijenjamo određenu terapiju ili da postavljamo dijagnozu, jer to rade psihijatri.

Ko sve može koristiti vaše usluge?

Naše usluge može koristiti bilo ko ko prepozna našu uslugu kao pogodnu za sebe, ali treba imati na umu da niti jedna navika ili ponašanje ne mogu da se mijenjaju momentalno, tako da nakon jedne konsultacije sa timom klijent trajno riješi problem ili usvoji novu naviku i da se ona stara više nikada ne pojavi. Kontinuiran rad obezbjeđuje napredak, a kako bi za svaki izazov ili za usvajanje nove navike klijent znao zašto to radi i šta mu to može donijeti, edukacija je ono što naš tim u osnovi pruža.

Otvoren psihološki sektor Atike

Ukoliko vam se dopada koncept našeg programa za psihu, posjetite naš SHOP ili nas kontaktirajte na Instagramu ili Facebooku za više informacija.

1786