Predstavnici Atike i SaMSIC organizacije Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci su potpisali memorandum o saradnji, te će u narednom periodu kroz zajedničke projekte iz oblasti ljudskog zdravlja i prevencije nastanka hroničnih bolesti, aktivno raditi na širenju i podizanju znanja i svijesti o važnosti zdravog načina života.

Kako se razvila ova saradnja i koji su ciljevi, detaljnije će nam reći dr Marinko Todorović, izvršni direktor Atike.

Kako se razvila ova saradnja?

Iako je Atika u digitalnom svijetu već duže vreme aktivna na promociji zdravlja i isticanju bitne uloge zdravih životnih navika, odlučili smo da te aktivnosti iz digitalnog sveta proširimo i na naše neposredno, fizičko okruženje, te da na taj način još više doprinesemo podizanju svijesti o gojaznosti i hroničnim oboljenjima, poput kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa tip 2.

Upravo studentska organizacija SaMSIC i studenti medicine iz Banje Luke su odličan primer aktivizma iz oblasti preventivnog zdravlja, tako da smo odlučili razmotriti potencijalne mogućnosti za saradnju sa njihovom predsjednicom Anđelom Arar.

Saradnja sa studentskom organizacijom Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

O kakvim projektima i aktivnostima je reč?

U toku godine podržaćemo nekoliko projekata i aktivnosti vezanih za njih, poput obilježavanja Svjetskog dana srca, Svjetskoga dana borbe protiv dijabetesa, zatim aktivnosti podizanja svijesti o reproduktivnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti, kao i neke druge aktivnosti. Dakle, trudićemo se da stručni saveti, edukativni materijali i usluge koje pruža Atika, nađu svoj put da obogate ove aktivnosti i projekte, te da budu od direktne koristi našim građanima.

Koji su ciljevi saradnje?

Primarno cilj jeste podizanje svijesti naših građana o samoj gojaznosti, koja u uskoj vezi sa hroničnim oboljenjima postaje jedan od najčešćih uzroka smrti u svijetu. Želimo građanima približiti da zdrava ishrana i fizička aktivnost, kao i briga o mentalnom zdravlju iznimno lako mogu i trebaju postati dio naše svakodnevnice.

Saradnja sa studentskom organizacijom Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

O samom radu i aktivnostima SaMSIC organizacije upoznat sam od ranije. Ne tako davno, dok sam bio student na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, upravo preko ove organizacije sam u dva navrata odlazio na studentske razmjene i stručno usavršavanje u inostranstvo. Te, na neki način bih volio više podstaći privatni sektor da razmotre moguću podršku i partnerstva u projektima koje organizuje ova organizacija, a koji su od značaja kako za javno zdravlje, tako i za stručno usavršavanje samih studenata.

Takođe, jedan od naših ciljeva jeste da kroz ove aktivnosti više dopremo i do samih studenata medicine, odnosno budućih doktora. Na ličnom iskustvu znam da smo tokom studija medicine uglavnom fokusirani na učenje kako da liječimo ova hronična stanja, a manje na učenje prevencije istih. Tako da bih volio da naredne generacije doktora budu više osvještene u smjeru prevencije, gde se uz napredak tehnologije otvaraju mnoge mogućnosti da se efikasnije izborimo sa gojaznošću i hroničnim oboljenjima, koja će zasigurno postati glavni i najteži izazov javnog zdravlja u bliskoj budućnosti.

846