Neplodnost i smanjena reproduktivna sposobnost su životni izazovi kroz koje prolazi sve više parova. Želeći da doprinesemo njihovoj borbi, potpisali smo ugovor o saradnji sa prvim udruženjem porodica sa problemom steriliteta u Banja Luci.

Udruženje porodica sa problemom steriliteta “Roda” je prvo udruženje građana u Banjaluci koje okuplja porodice i pojedince koji imaju problem steriliteta. Prije svega, cilj udruženja je pružanje podrške i povezivanje porodica radi razmjene iskustava, savjeta i međusobne psihološke pomoći. Udruženje “Roda” sarađuje sa stručnjacima iz oblasti ginekologije, urologije i srodnih grana, kao što i oragnizuje posjete stručnjaka iz oblasti humane reprodukcije koji rade van granica Bosne i Hercegovine, a sve sa ciljem kako bi svoje članove i širu javnost edukovali i uputili u sve mogućnosti koje su pred parovima koji ne uspijevaju na prirodan način proširiti svoju porodicu.

Saradnja Atike i udruženja, odvijaće se na nekoliko načina. S obzirom na to da je podrška doktora, trenera i nutricionista parovima koji prolaze kroz ove izazove sastavni dio ponude Atike, članovi udruženja će dobiti 15% popusta na Atika program. Dostavljanjem nalaza Atika doktoru i detaljnim upoznavanjem sa njihovim zdravstvenim stanjem, klijenti će imati priliku da dobiju plan ishrane, treninga i psihološke podrške koji će poboljšati njihovo mentalno i fizičko zdravlje a tijelu pomoći da ostvari svoj maksimum.

Atika ostvarila saradnju sa udruženjem porodica sa problemom steriliteta Roda

Druga faza saradnje je edukativna i sastojaće se od edukacija koje će nutricionisti, psiholozi i doktori Atike održati članovima društva ali i druženja i sastanaka na kojima ćemo se bolje upoznati sa problemima ove ciljne grupe i implementirati njihove potrebe u naše programe i metode rada.

Treća faza saradnje, ogledaće se u sponzorstvu i podršci rada udruženja tokom društveno korisnih događaja i projekata.

Vjerujemo da Atika, kao prepoznatljiv simbol očuvanja i unapređenja zdravlja, kroz saradnju sa udruženjem ‘’Roda’’ može znatno da doprinese na polju unapređenja reproduktivnog zdravlja. Ovom prilikom pozivamo udruženja i fondacije sličnog tipa da nam se jave kako bi njihovi članovi mogli da ostvare popust na naše proizvode i usluge, te nam ukažu na koji način možemo doprinjeti njihovom radu.

816