Kada vas boli zub idete zubaru, a kada imate mentalne tegobe i emocionalnu tjeskobu trebali biste se obratiti nekome od ovih stručnjaka. Prije nego što to učinite, bitno je da znate šta njihova djelatnost obuhvata.

Razlika između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra

Psiholog se bavi ispitivanjem psihičkih funkcija i daje svoje stručno mišljenje o trenutnim sposobnostima, kao i procjeni daljeg rasta i razvoja pojedinca, organizacije ili društva u cjelini. Pomaže pojedincu da prepozna uzročnike emocinalnih smetnji, kao i da stekne uvid u svakodnevne stresore kojima je izložen. Posebno je važno naglasiti da je psiholog svoje obrazovanje stekao na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta.

U toku života svaki pojedinac prolazi kroz različite faze, a psiholog može pomoći da se svaka od tih faza odvija do kraja, kako bi osoba bila spremna za nošenje sa vlastitim iskustvom i crtama ličnosti.

Sada kada smo razjasnili ulogu psihologa, postavlja se pitanje šta to radi psihoterapeut?

Psihoterapijom se može baviti i psiholog, ali samo ako ima završenu dodatnu edukaciju iz nekog od psihoterapijskim modula i pravaca. Takav vid usavršavanja traje nekoliko godina, a psihoterapeut postepeno započinje rad, prvo uz supervizora, potom prolazi kroz proces lične psihoterapije, a po dobijanju licence je osposobljen za samostalno pružanje usluga svojim klijentima.

Psihoterapija podrazumijeva temeljni rad na ličnosti i njenim osobinama, iskustvima i poteškoćama, a cilj je otklanjanje emocionalne patnje i psihičkih poremećaja, ali i lični razvoj i napredak mentalno zdravih osoba. Korisnici ovih uluga nazivaju klijenti, a ne pacijenti jer se psihološki problemi dešavaju svakome, a ne samo osobama koje imaju duševna oboljenja.

Psihijatar je osoba koja je stekla visokoškolsko obrazovanje na Medicinskom fakultetu, a potom završila specijalizaciju iz oblasti psihijatrije. Za razliku od psihologa koji nisu obučeni za propisivanje recepata i liječenje pomoću ljekova, psihijatri mogu da u svom radu koriste farmakološku terapiju, tj. lijekove. Ukoliko su završili obuku za psihoterapiju, osim postavljanja dijagnoze i liječenja ljekovima, psihijatri mogu da pružaju i psihoterapijske usluge.

Razlika između psihologa, psihoterapeuta i psihijatra

Prije nego što odaberete uslugu nekog od ovih stručnjaka, prvo se raspitajte o vrsti pristupa i tipu usluga koju on pruža, te kako je to u vezi sa vašim problemom. Saopštite mu svoja očekivanja i ciljeve, te ispitajte način usluge.

Uz to, neka vam na pameti budu rješenja često susretanih mitova: Psiholog ne čita misli. Psihoterapeut ne baca čini i ne tjera vas da pričate šta ne želite. To što idete kod psihijatra ne znači da ste ludi.

2841